zeleznodorogo-gruzi

O‘lchov birliklari

×

Warning

Failed loading XML file.

UZUNLIK O‘LCHOV BIRLIKLARI

English

inch (in)

foot/feet (ft)

centimetre

metre

kilometre

Russian

дюйм

фут

сантиметр (см)

метр (м)

километр (км)

Uzbek

Dyuym

fut

santimetr (sm)

metr (m)

kilometr (km)

1 inch

   

2,54

   

1 foot

12

 

30,48

0,3

 

1 centimetre

0,39

       

1 metre

39,37

3,28

100

 

0,001

1 kilometre

     

1000

 

OG‘IRLIK O‘LCHOV BIRLIKLARI

English

ounce (oz)

pound (lb)

gram (g)

kilogram (kg)

tonne (t)

Russian

унция

фунт

грамм (г)

килограмм (кг)

тонна (т)

Uzbek

unsiya

funt

gramm (g)

kilogramm (kg)

tonna (t)

1 ounce

   

28,35

   

1 pound

16

 

453,59

0,45

 

1 gram

0,035

0,0022

     

1 kilogram

 

1,20

1000

 

0,001

1 tonne

 

2204,5

 

1000

 

TEZLIK O‘LCHOV BIRLIKLARI

English

km/h

m/s

mph

mi/h

Russian

километр в час

метр в сек

миля в час

узел/морская миля в час

Uzbek

soatiga kilometr

soniyasiga metr

soatiga mil

soatiga uzel/dengiz mili

soatiga 1 kilometr (km/h)

 

0,28

0,62

0,54

soniyasiga 1 metr (m/s)

3,60

 

2,24

1,94

soatiga 1 mil (mph)

1,61

0,45

 

0,87

soatiga 1 uzel / dengiz mili (mi/h)

1,85

0,51

1,15

 
Inter Profi Logistics Idora
Hozirgi paytda
Biz yopiq
Ish vaqti:
Biz soat 9:00 dan ochish / 9:00 - 18:00 (Asia/Tashkent, GMT +5)
sizning vaqt
16/06,
bizning vaqt
16/06,

Toshkent