avtotransport

Konteynerlarning turlari

×

Warning

Failed loading XML file.

Konteyner — transport logistikasida saqlash yoki tashish uchun foydalaniladigan asosiy birlik. Konteynerlar turli materiallardan va turlicha shakllarda tayyorlanadi, biroq ulardan universal konteynerlar eng keng tarqalgan. Quyida konteynerlarning quyidagi turlari keltiriladi:

20 futli standart konteyner

20ft-std

Umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteyner.(ISO 1496/1): Konteyner to‘liq yopiq va chang o‘tmaydigan tarzda yasalgan, qattiq qopqoq, qattiq yon devorlarga ega, kamida bitta chekka devorida eshik mavjud, bu konteyner keng ko‘lamdagi yuklarni tashish va saqlash uchun mo‘ljallangan.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 20' = 6096 mm 7' 9.25" = 2370 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 19' 5.75" = 5935 mm 7' 8" = 2335 mm 7' 9.75" = 2383 mm
Eshiklari 7' 8" = 2335 mm 7' 6.25" 2292 mm
Vazni
Maks.brutto 52910 funt = 24000 kg
Idish 4585 funt = 2080 kg
Maks. yuklanma 48325 funt = 21920 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 1197.25 fut3 = 34 m3

 

40 futli standart konteyner

40ft-std

Umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteyner.(ISO 1496/1): Konteyner to‘liq yopiq va chang o‘tmaydigan tarzda yasalgan, qattiq qopqoq, qattiq yon devorlarga ega, kamida bitta chekka devorida eshik mavjud, bu konteyner keng ko‘lamdagi yuklarni tashish va saqlash uchun mo‘ljallangan.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 39' 5.25" = 12032 mm 7' 8.625" = 2352 mm 7' 9.25" = 2385 mm
Eshiklari 7' 8.25" = 2343 mm 7' 5.75" = 2280 mm
Vazni
Maks.brutto 66139 funt = 30480 kg
Idish 8380 funt = 3800 kg
Maks. yuklanma 57759 funt = 26600 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 2385 fut3 = 67.5 m3

 

40 futli "high cube" konteyner (orttirilgan sig‘imli)

40ft high cube

Umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteyner.(ISO 1496/1): Konteyner to‘liq yopiq va chang o‘tmaydigan tarzda yasalgan, qattiq qopqoq, qattiq yon devorlarga ega, kamida bitta chekka devorida eshik mavjud, bu konteyner keng ko‘lamdagi yuklarni tashish va saqlash uchun mo‘ljallangan.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 40' = 12190 mm 8' 0" = 2438 mm 9' 6" = 2896 mm
Ichki 39' 4" = 12000 mm 7' 7" = 2311 mm 8' 9" = 2650 mm
Eshiklari 7' 6" = 2280 mm 8' 5" = 2560 mm
Vazni
Maks.brutto 68008 funt = 30848 kg
Idish 8598 funt = 3900 kg
Maks. yuklanma 58598 funt = 26580 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 2660 fut3 = 75.3 m3

 

20 futli Open Top konteyner

20ft-opentop

Tepasi ochiq konteyner [ISO 1496/1]: Barcha jihatlardan umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteynerga o‘xshash bo‘lgan konteyner, faqat unda qattiq qopqoq bo‘lmaydi, biroq, masalan, brezent, plastik yoki toblangan plastik materialdan qilingan egiluvchan surma yoki olinuvchan g‘ilof va odatda qaytarma va olinuvchan balkalar bilan ushlab turiluvchi qopqoqqa ega bo‘lishi mumkin. Bunday konteynerlar o‘zlarining chetki eshiklari ustida qaytarma yoki olinuvchan yuqori chetki ko‘ndalang elementlarga ega bo‘lishlari mumkin.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 19' 4.3" = 5902 mm 7' 4.1" = 2240 mm 7' 8.5" = 2352 mm
Eshiklari 7' 7.9" = 2335 mm 7' 4.1" = 2240 mm
Vazni
Maks.brutto 52910 funt = 24000 kg
Idish 5380 funt = 2440 kg
Maks. yuklanma 475205 funt = 21560 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 1133 fut3 = 32 m3

 

40 futli Open Top konteyner

40ftopentop

Tepasi ochiq konteyner [ISO 1496/1]: Barcha jihatlardan umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteynerga o‘xshash bo‘lgan konteyner, faqat unda qattiq qopqoq bo‘lmaydi, biroq, masalan, brezent, plastik yoki toblangan plastik materialdan qilingan egiluvchan surma yoki olinuvchan g‘ilof va odatda qaytarma va olinuvchan balkalar bilan ushlab turiluvchi qopqoqqa ega bo‘lishi mumkin. Bunday konteynerlar o‘zlarining chetki eshiklari ustida qaytarma yoki olinuvchan yuqori chetki ko‘ndalang elementlarga ega bo‘lishlari mumkin.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 39' 5.2" = 12021 mm 7' 8.4" = 2350 mm 7' 7.7" = 2330 mm
Eshiklari 7' 8" = 2338 mm 7' 3.8" = 2234 mm
Vazni
Maks.brutto 79370 funt = 36000 kg
Idish 9760 funt = 4430 kg
Maks. yuklanma 69600 funt = 31570 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 2355 fut3 = 66.7 m3

 

20 futli Flatrack konteyner

20ftflatrack

Yon devorlarga ega bo‘lmagan, biroq konteyner-platformaga o‘xshash asosga ega bo‘lgan konteyner. Bu umumiy termin qattiq yon devorlarga yoki ularning o‘rnini egallovchi, umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteynerning yon devori ko‘tarishi yoki berishi mumkin bo‘lgan barcha yuklanishlarni ko‘tara oluvchi ramalarga ega bo‘lmagan va shu sababli konteyner-platforma ramasiga o‘xshash bo‘lgan asos ramasiga ega bo‘lgan har qanday universal konteyner uchun qo‘llanilishi mumkin.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 18' 9.4" = 5727 mm 7' 4.1" = 2240 mm 7' 1.3" = 2170 mm
Eshiklari
Vazni
Maks.brutto 66140 funt = 30480 kg
Idish 500 funt = 2950 kg
Maks. yuklanma 60690 funt = 27530 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 986 fut3 = 27.9 m3

 

40 futli Flatrack konteyner

40Flatrack

Yon devorlarga ega bo‘lmagan, biroq konteyner-platformaga o‘xshash asosga ega bo‘lgan konteyner. Bu umumiy termin qattiq yon devorlarga yoki ularning o‘rnini egallovchi, umumiy maqsadlarda foydalaniluvchi konteynerning yon devori ko‘tarishi yoki berishi mumkin bo‘lgan barcha yuklanishlarni ko‘tara oluvchi ramalarga ega bo‘lmagan va shu sababli konteyner-platforma ramasiga o‘xshash bo‘lgan asos ramasiga ega bo‘lgan har qanday universal konteyner uchun qo‘llanilishi mumkin.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 20' = 6096 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 18' 9.4" = 5727 mm 7' 4.1" = 2240 mm 7' 1.3" = 2170 mm
Eshiklari
Vazni
Maks.brutto 66140 funt = 30480 kg
Idish 500 funt = 2950 kg
Maks. yuklanma 60690 funt = 27530 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 986 fut3 = 27.9 m3

 

20 futli refrijeratorli konteyner

20reffer

Mashinali sovutishga ega bo‘lgan refrijeratorli konteyner: Sovutish qurilmasiga (mexanik kompressor, absorbsion qurilma va boshq.) ega bo‘lgan izotermik konteyner.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 20' = 6096 mm 7' 9.25" = 2370 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 17' 10.8" = 5455 mm 7' 4.98" = 2260 mm 7' 5.568" = 2275 mm
Eshiklari 7' 4" = 2237 mm 7' 4.98" = 2260 mm
Vazni
Maks.brutto 59 520 funt = 27000 kg
Idish 6 724 funt = 3050 kg
Maks. yuklanma 52 800 funt = 23950 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 988.8 fut3 = 28.0 m3

 

40 futli refrijeratorli konteyner

reffer

Mashinali sovutishga ega bo‘lgan refrijeratorli konteyner: Sovutish qurilmasiga (mexanik kompressor, absorbsion qurilma va boshq.) ega bo‘lgan izotermik konteyner.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 40' = 12192 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 37' 11" = 11555 mm 7' 6" = 2286 mm 7' 5.76" = 2280 mm
Eshiklari 7' 6" = 2285 mm 7' 4.38" = 2245 mm
Vazni
Maks.brutto 67200 funt = 30480 kg
Idish 9634 funt = 4370 kg
Maks. yuklanma 57560 funt = 26110 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 2126 fut3 = 60.2 m3

 

20 futli germetik konteyner

insulated

Germetik konteynerlardan savdoda butun tashish vaqti davomida doimiy haroratni ushlab turishni talab qiluvchi tovarlarni tashish uchun keng darajada foydalaniladi.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 19' 10.5" = 6058 mm 8' = 2438 mm 8' = 2438 mm
Ichki 18' 6.5" = 5499 mm 7' 4" = 2237 mm 6' 10" = 2083 mm
Eshiklari 7' 4" = 2237 mm 6' 10" = 2083 mm
Vazni
Maks.brutto 44800 funt = 16720 kg
Idish 5600 funt = 2540 kg
Maks. yuklanma 39200 funt = 17780 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 929 fut3 = 26.31 m3

 

20 futli shamollatiluvchi konteyner

ventil

Shamollatiluvchi konteyner o‘z o‘lchamlariga ko‘ra standart 20 futli konteynerga o‘xshash. Bunday konteyner tabiiy yoki majburiy shamollatish tizimiga ega va u havoning kirishini va germetik konteynerdan kondensat va xavfsiz bug‘larni chiqarib yuborishni ta’minlovchi tashishning alohida sharoitlarini talab qiluvchi yuklarni tashish uchun mo‘ljallangan.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 19' 10.92" = 6068 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 19' 4.32" = 5900 mm 7' 7.4" = 2323 mm 7' 9.2" = 2367 mm
Eshiklari
Vazni
Maks.brutto 24000 funt = 10890 kg
Idish 2650 funt = 1202 kg
Maks. yuklanma 21350 funt = 9684 kg
Yuk sig‘imi (hajmi)

 

Sochiluvchan yuklar uchun 20 futlik konteyner

nasip

Konteyner to‘liq yopiq va suv o‘tkazmaydigan, qattiq tom (yoki olinuvchi yumshoq tom), qattiq yon devorlar, qattiq chetki qirra devorlarga ega, ularda konteynerga yuklarni yuklash va undan yuklarni tushirish amalga oshiriladigan maxsus yuk tirqishlari ko‘zda tutilgan.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 19' 10.92" = 6068 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Ichki 19' 1.8" = 5838 mm 7' 9.1" = 2366 mm 7' 9.4" = 2374 mm
Eshiklari 7' 0.4" = 2144 mm 280 mm x 300 mm = 11" x 1'
Lyuklar diametri 1' 7.68" = 500 mm
Vazni
Maks.brutto 61800 funt = 28030 kg
Idish 5600 funt = 2540 kg

 

Konteyner tank

tank

Konteyner tank uchta transport turi: suv (dengiz yoki daryo), temir yo‘l va avtomobil transporti bilan suyuq kimyoviy va oqiz-ovqat mahsulotlari hamda siqilgan gazlarni tashish uchun mo‘ljallangan. Tank-konteynerlarda tashish transport turini almashtirish vaqtida mahsulotni oraliqda quyishsiz “eshikdan eshikkacha” texnologiyasi bo‘yicha amalga oshiriladi, bu esa yuqori darajadagi xavfsizlik va tashilayotgan yukning yaxshi saqlanishini ta’minlaydi.

O‘lchamlari Uzunligi Eni Balandligi
Tashqi 19' 10.92" = 6068 mm 8' = 2438 mm 8' 6" = 2591 mm
Vazni
Idish 61800 funt = 28030 kg
Maks. yuklanma 68340 funt = 31000 kg
Yuk sig‘imi (hajmi) 24000 litr
Inter Profi Logistics Idora
Hozirgi paytda
Biz yopiq
Ish vaqti:
Biz soat 9:00 dan ochish / 9:00 - 18:00 (Asia/Tashkent, GMT +5)
sizning vaqt
16/06,
bizning vaqt
16/06,

Toshkent